Лиценциран управител со станбени објекти

НИЕ СМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Четири чекори до УСПЕШНО менаџирана зграда

Договори средба

Прифати понуда

Реализирана услуга

Плати онлајн

Договори средба
Прифати понуда
Реализирана услуга
Плати онлајн
pexels-cadeau-maestro-1170412

Што подразбира управување?

- два пати неделно чистење (суво и влажно)
- еднаш неделно контрола на електрична и механичка инсталација
- контрола на хидрофор
- месечен сервис на лифт
- инвестиционо и превентивно одржување на инстации и опрема
- чистење на оџаци (есен)
- годишен технички преглед на лифт