SHËRBIMET E PASTRIMIT

Chistenje vlezovi

Pastrimi i hyrjeve të ndërtesave

Pastrimi i ambienteve të biznesit

Деловни простории
Машинско чистење тврди површини

Pastrim mekanik i sipërfaqeve të forta

Pastrimi i qendrave tregtare dhe sallave të shitjes

chistenje trgovski
Магацини

Pastrimi i depove

Pastrimi i sipërfaqeve të xhamit të paarritshëm

Стаклени површини
sportski sali

Pastrimi i sallave sportive

Pastrimi i pusetave të ujërave të zeza

Канализациони шахти
Оџаци

Pastrimi i oxhakut

Pastrimi i ulluqeve

oluci